Najčešća pitanja

Kako se mogu kupiti satne i dnevne karte

Satne i dnevne parking karte, korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar mogu platiti na više načina:

  1. Kupovina karte na parking aparatu. Nakon kupovine karte na parking aparatu, korisnici parkinga su duži kartu istaknuti na unutrašnjoj strani prednjeg vjetrobranskog stakla te karta mora biti okrenuta prema prednjoj strani automobila.
  2. Kupovina karte SMS-om. Korisnici parkinga mogu putem telefona poslati svoje registracijske oznake na broj 0838801 (Zona I) i broj 0838802 (Zona II). Nakon slanja SMS-a, korisnici će primiti poruku potvrde o kupovini na kojoj će biti istaknute sve važne informacije za kupljenu satnu kartu. Ista se može produžiti ponovnim slanjem registracijskih oznaka SMS-om, no samo u slučaju kupovine satnih karata, treba pripaziti na maksimalno zadržavanje u Zoni I i Zoni II. U Zoni I, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 2 sata. U Zoni II, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 4 sata. Nakon kupovine satne parking karte SMS-om, korisnici parkinga nisu dužni ništa istaknuti na vjetrobransko staklo automobila, ali moraju sačuvati potvrdnu poruku koju prime SMS-om. (Ukoliko koristite službeni telefon s kojega ne primate potvrdu o plaćenoj parking karti putem SMS-a, provjerite s operaterom je li na tom broju omogućeno korištenje “Premium Rate” usluga među koje spada i plaćanje satne parking karte SMS-om.) Korisnik je odgovoran za pravilno unošenje podataka o registarskoj oznaci (slova i brojeva) prilikom plaćanja parkinga elektroničkim putem. U slučaju da korisnik unese pogrešne podatke smatrati će se da nema važeću parking kartu.
  3. Kupovina karte putem mobilne aplikacije. Korisnici parkinga na svoje pametne telefone (Android i iOS) mogu preuzeti aplikaciju Mostar Parkinga putem koje mogu plaćati satne ili dnevne parking karte. Linkovi za preuzimanje aplikacija (iOS) – link (Android) – link. U aplikaciji je omogućeno kupovanje putem bankovnih kartica.

Koje je radno vrijeme naplate parkinga?

Postoji ljetno i zimsko radno vrijeme naplate parkinga.

Zimsko vrijeme naplate parkinga (01.11.-31.03.)

Ponedjeljak-Petak: 07:00h-18:00h
Subota: 07:00h-15:00h
Nedjeljom i državnim praznicima parking se ne plaća

Ljetno vrijeme naplate parkinga (01.04.-31.10.)

Ponedjeljak-Petak: 07:00h-21:00h
Subota: 07:00h-15:00h
Nedjeljom i državnim praznicima parking se ne plaća

Želim platiti parking kartu, a aparat nije u funkciji. Što učiniti?

Ukoliko parking aparat nije u funkciji na ulici u kojoj želite platiti parking, vaše dnevne i satne parking karte možete kupiti preko SMS-a ili preko Mostar Parking mobilne aplikacije.

Kupovina karte SMS-om

Korisnici parkinga mogu putem telefona poslati svoje registracijske oznake na broj 0838801 (Zona I) i broj 0838802 (Zona II).

Nakon slanja SMS-a, korisnici će primiti poruku potvrde o kupovini na kojoj će biti istaknute sve važne informacije za kupljenu satnu kartu. Ista se može produžiti ponovnim slanjem registracijskih oznaka SMS-om, no samo u slučaju kupovine satnih karata, treba pripaziti na maksimalno zadržavanje u Zoni I i Zoni II. U Zoni I, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 2 sata. U Zoni II, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 4 sata. Nakon kupovine satne parking karte SMS-om, korisnici parkinga nisu dužni ništa istaknuti na vjetrobransko staklo automobila, ali moraju sačuvati potvrdnu poruku koju prime SMS-om. (Ukoliko koristite službeni telefon s kojega ne primate potvrdu o plaćenoj parking karti putem SMS-a, provjerite s operaterom je li na tom broju omogućeno korištenje “Premium Rate” usluga među koje spada i plaćanje satne parking karte SMS-om.)

Kupovina karte putem mobilne aplikacije

Korisnici parkinga na svoje pametne telefone (Android i iOS) mogu preuzeti aplikaciju Mostar Parkinga putem koje mogu plaćati satne ili dnevne parking karte. Linkovi za preuzimanje aplikacija (iOS) – link uskoro (Android) – link uskoro. U aplikaciji je omogućeno kupovanje putem SMS-a (aplikacija sama sastavi SMS s tablicama automobila koje ste dodali) ili putem bankovnih kartica.

Zašto nisam dobio poruku potvrde nakon plaćanja parkinga SMS-om?

Pripazite na broj na koji šaljete SMS.

Za kupovinu satne parking karte u Zoni I, vaš registracijski broj pošaljite na 0838801 (pripazite da ne pošaljete SMS na +0838801 ili na +838801).
Za kupovinu satne parking karte u Zoni II, vaš registracijski broj pošaljite na 0838802 (pripazite da ne pošaljete SMS na +0838802 ili na +838802).

Uz to, nakon kupovine karte SMS-om primate poruku o uspješnom ili neuspješno, plaćanju. Ukoliko niste primili povratnu poruku, niste uspješno platili parking kartu. Na nekim Android uređajima aplikacija za Poruke pogrešno bira broj na koji šaljete SMS za plaćanje karte te korisnici ne primaju povratne poruke o plaćenom parkingu. U takvom slučaju, u aplikaciji Poruke izbrišite razgovor s brojem 0838801 ili 0838802 te ponovno pošaljite SMS.

Kako mogu platiti izdanu dnevnu parking kartu?

Ukoliko Vam je izdana dnevna parking karta, istu možete platiti na više načina.

Plaćanje u prostorijama Mostar Parkinga

Svoju izdanu dnevnu parking kartu možete platiti u prostorijama Mostar Parkinga (Bulevar narodne revolucije bb Mostar – preko puta doma zdravlja), a izdanu dnevnu parking kartu ste dužni ponijeti prilikom plaćanja.

Plaćanje putem uplatnice

Izdanu dnevnu parking kartu možete platiti i putem uplatnice ili preko mobilnog bankarstva. Upute za plaćanje dnevne parking karte na ovaj način se nalaze na slici ispod.

Kako mogu kupiti povlaštenu parking kartu?

Povlaštene parking karte (mjesečne i godišnje) možete kupiti u prostorijama JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar (Bulevar Narodne Revolucije bb). Naknadno produživanje povlaštenih parking karata korisnici usluga Mostar Parkinga mogu obaviti i bez dolaska u prostorije Mostar Parkinga (putem mobilnog bankarstva, uplate u pošti/banci, ili putem MoParking mobilne aplikacije). Na linku možete pronaći potrebnu dokumentaciju za kupovinu povlaštenih parking karata.

Lokacija JP “Mostar Parking” d.o.o. Mostar

Kako mogu produžiti povlaštenu parking kartu?

Ukoliko ste vlasnik povlaštene parking karte, a ista uskoro ističe, evo kako ju možete produžiti:

Produživanje u prostorijama Mostar Parkinga

Svoju povlaštenu parking kartu možete produžiti u prostorijama Mostar Parkinga (Bulevar narodne revolucije bb Mostar – preko puta doma zdravlja).

Plaćanje putem uplatnice

Povlaštenu parking kartu možete produžiti putem uplatnice ili preko mobilnog bankarstva. Upute za popunjavanje uplate možete pronaći na slici ispod.

Napomena!
Povlaštenu parking kartu preko uplatnice ili mobilnog bankarstva možete nadoplatiti i prije isteka postojeće karte te će vam se nova karta vrijediti od kraja prethodne. Pri tome, nećete izgubiti dio trajanja nove karte. (Primjer: Povlaštena mjesečna karta ističe 15.3.2022. Korisnik kartu produži 10.3.2022. Nova povlaštena mjesečna karta traje od 15.3.2022 do 15.4.2022). Molimo Vas da Vaše uplate za produživanje povlaštene parking karte izvršite najmanje 3 do 5 radnih dana prije isteka povlaštene karte. Vaša nova povlaštena karta će vrijediti tek od isteka prethodne, a ne od datuma uplate. Ukoliko Vam nakon isteka povlaštene parking karte bude izdata DNEVNA PARKING KARTA, reklamacija iste neće biti prihvaćena.

Koje dokumente trebam priložiti prilikom kupovine povlaštene parking karte?

Kupovina svih vrsta povlaštenih parking karata uključuje ispunjavanje obrasca kojeg možete preuzeti s linka, ili ga možete preuzeti i popuniti u prostorijama JP „Mostar Parking“ d.o.o Mostar. Uz ispunjen obrazac, korisnici moraju priložiti dokumente na uvid, a popis potrebnih dokumenata se nalazi na ovom linku.

U kojoj zoni se nalazim i koje vrste povlaštenih parking karata mogu kupiti?

Informiranje o zoni u kojoj imate prebivalište ili u kojoj radite možete provjeriti na karti parking zona koja se nalazi ispod. Sve vrste parking karata koje možete kupiti možete provjeriti na cjeniku, a one koje nemaju cijenu (znak -) nisu u ponudi JP „Mostar Parking“ d.o.o Mostar. Karta parking zona se nalazi na dnu ove stranice.

Kako Mostar Parking provjerava posjedovanje povlaštenih parking karata?

Nakon kupovine mjesečne ili godišnje parking karte, korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o Mostar su dužni sačuvati račun o kupovini. Mostar Parking korisnicima neće izdavati naljepnice za automobile. Kontrolori skeniraju registracijske oznake automobila te ako je korisnik kupio povlaštenu parking kartu, kontrolor će iz Mostar Parking sustava dobiti informaciju o posjedovanju povlaštene parking karte.

Tko sve može kupiti povlaštenu parking kartu u Zoni I?

Povlaštene parking karte (mjesečne i godišnje) u Zoni I mogu kupiti stanari unutar Zone I, pravne osobe, fizičke osobe obrtnici te osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost u Zoni I. Svi korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar koji žele povlaštenu kartu u Zoni I, a ne spadaju u spomenute grupe korisnika mogu kupiti komercijalnu parking kartu.

Tko sve može kupiti povlaštenu parking kartu u Zoni II?

Povlaštene parking karte (mjesečne i godišnje) u Zoni II mogu kupiti stanari unutar Zone II, pravne osobe, fizičke osobe obrtnici (s prebivalištem u Mostaru i sjedištem tvrtke ili obrta u Zoni II), fizičke osobe stanari van zone naplate (s prebivalištem u Mostaru), fizičke osobe zaposlenici (s prebivalištem u Mostaru koji rade na području Zone II) te osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost u Zoni II. Svi korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar koji žele povlaštenu kartu u Zoni II, a ne spadaju u spomenute grupe korisnika mogu kupiti komercijalnu parking kartu.

Želim parkirati u Zoni I, ali nemam prebivalište u Zoni I. Što mi je činiti?

Svi korisnici javnih parkirališta koji ne ispunjavaju uvjete za kupovinu povlaštenih parking karata za Zonu I mogu kupiti Komercijalnu parking kartu (koja vrijedi i za Zonu I ili za Zonu II bez obzira na prebivalište/sjedište društva), ili mjesečnu kartu za posebna parkirališta. Za kraće parkiranje u Zoni I, korisnici mogu koristiti karte kupljene na parking aparatima, mogu kupiti karte putem SMS-a ili MoParking mobilne aplikacije. Cijene svih parking karata možete pronaći na ovom linku, a sve informacije o posebnim parkiralištima i uvjetima korištenja istih možete pronaći na ovom linku.

Kolike su cijene parking karata u Gradu Mostaru u odnosu na ostale gradove?

Tko su pripadnici posebne grupe za povlaštene parking karte?

Posebne grupe korisnika su fizičke osobe-stanari koji su umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu koji nije viši od iznosa najniže mirovine, kao i roditelji šehida/poginulih branitelja u obrambeno-oslobodilačkom ratu, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata i neratni invalidi s invaliditetom od 70% sa ortopedskim dodatkom kao i osobe sa invaliditetom od 80% i više. Prilikom kupovine povlaštene parking karte za posebne grupe, svaki korisnik mora priložiti uvjerenje o statusu koje potvrđuje njegovo pripadanje posebnoj grupi korisnika. Uvjerenje za ratne vojne invalide se možve izvaditi u službi za branitelje grada Mostara (koje se privremeno nalazi u prostorijama zgrade JP Parkovi u Zagrebačkoj ulici). Uvjerenje za civilne invalide se može izvaditi u Centaru za socijalni rad Grada Mostara. Ul. Fra. Franje Miličevića br. 43, odnosno instituciji gdje ste dobili rješenje. Pripadnici posebne grupe za povlaštene parking karte moraju imati prometnu dozvolu koja isključivo glasi na njihovo ime.

Pripadnici posebnih grupa za povlaštene karte mogu kupiti povlaštene parking karte unutar zone u kojoj su nastanjeni ili samo u drugoj zoni (osobe nastanjene van zone naplate).

Povlaštena parking karta za posebne grupe za Zonu I vrijedi i u Zoni I i u Zoni II. Povlaštena parking karta za posebne grupe za Zonu II vrijedi samo za Zonu II.

Posebne grupe korisnika imaju pravo kupovine maksimalno dvije karte po povlaštenim uvjetima.

Karta parking zona

Zona I – Crvena
Zona II – Žuta
Posebna parkirališta – Plava

hrHrvatski