Cjenik parking karata

Cjenik korištenja javnih parkirališta u Gradu Mostaru
Zona I. (crvena) Zona II. (žuta)
1. Satna parking karta 1,50 KM 1,00 KM
2. Dnevna parking karta 20,00 KM* 15,00 KM
3. Povlaštena za fizičke osobe – stanar u zoni naplate (mjesečna) 25,00 KM* 15,00 KM
4. Povlaštena za fizičke osobe – stanar u zoni naplate (godišnja) 225,00 KM* 135,00 KM
5. Povlaštena za fizičke osobe – stanar izvan zone naplate (mjesečna)** - 40,00 KM
6. Povlaštena za fizičke osobe – stanar izvan zone naplate (godišnja)** - 360,00 KM
7. Povlaštena za fizičke osobe - zaposlenik (mjesečna) - 30,00 KM
8. Povlaštena za fizičke osobe - zaposlenik (godišnja) - 270,00 KM
9. Pravne osobe, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost (mjesečna) 100,00 KM* 75,00 KM
10. Pravne osobe, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost (godišnja) 900,00 KM* 675,00 KM
11. Povlaštena za posebne grupe (mjesečna)*** 5,00 KM* 5,00 KM
12. Povlaštena za posebne grupe (godišnja)*** 45,00 KM* 45,00 KM
13. Parkirna mjesta za vozila osoba s invaliditetom Besplatna Besplatna
14. Rezervirana parking mjesta (1 mjesec) 320,00 KM 220,00 KM
15. Rezervirana parking mjesta (1 godina) 3.500,00 KM 2.500,00 KM
16. Komercijalna parking karta (mjesečna) 150,00 KM* 100,00 KM
17. Troškovi slanja obavijesti/opomena zbog neplaćanja 10,00 KM 10,00 KM

Napomene

*Parking karta vrijedi u I. i II. Zoni
**Ne ostvaruje pravo kupovine mjesečne/godišnje karte u I. Zoni
***Posebne grupe u skladu s člankom 26. stavak 7. Odluke
Napomena: Sve cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om.

Prema odluci Gradskog Vijeća Grada Mostara članak 26 (stavci 2, 3 i 4):

  • Fizička osoba – zaposlenik u smislu ove odluke označava korisnika koji ima prebivalište na području Grada Mostara i zaposlen je u zoni naplate parkiranja.
  • Fizička osoba – Stanar u smislu ove odluke označava korisnika koji ima prebivalište na području Grada Mostara u zoni naplate parkinga.
  • Fizička osoba – Stanar u smislu ove odluke označava korisnika koji ima prebivalište na području Grada Mostara izvan zone naplate parkinga.
hrHrvatski