Najčešća pitanja

Kako se mogu kupiti satne i dnevne karte

Satne i dnevne parking karte, korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar mogu platiti na više načina:
  1. Kupovina karte na parking aparatu. Nakon kupovine karte na parking aparatu, korisnici parkinga su duži kartu istaknuti na unutrašnjoj strani prednjeg vjetrobranskog stakla te karta mora biti okrenuta prema prednjoj strani automobila.
  2. Kupovina karte SMS-om. Korisnici parkinga mogu putem telefona poslati svoje registracijske oznake na broj 0838801 (Zona I) i broj 0838802 (Zona II). Nakon slanja SMS-a, korisnici će primiti poruku potvrde o kupovini na kojoj će biti istaknute sve važne informacije za kupljenu satnu kartu. Ista se može produžiti ponovnim slanjem registracijskih oznaka SMS-om, no samo u slučaju kupovine satnih karata, treba pripaziti na maksimalno zadržavanje u Zoni I i Zoni II. U Zoni I, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 2 sata. U Zoni II, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 4 sata. Nakon kupovine satne parking karte SMS-om, korisnici parkinga nisu dužni ništa istaknuti na vjetrobransko staklo automobila, ali moraju sačuvati potvrdnu poruku koju prime SMS-om. (Ukoliko koristite službeni telefon s kojega ne primate potvrdu o plaćenoj parking karti putem SMS-a, provjerite s operaterom je li na tom broju omogućeno korištenje “Premium Rate” usluga među koje spada i plaćanje satne parking karte SMS-om.) Korisnik je odgovoran za pravilno unošenje podataka o registarskoj oznaci (slova i brojeva) prilikom plaćanja parkinga elektroničkim putem. U slučaju da korisnik unese pogrešne podatke smatrati će se da nema važeću parking kartu.
  3. Kupovina karte putem mobilne aplikacije. Korisnici parkinga na svoje pametne telefone (Android i iOS) mogu preuzeti aplikaciju Mostar Parkinga putem koje mogu plaćati satne ili dnevne parking karte. Linkovi za preuzimanje aplikacija (iOS) – link (Android) – link. U aplikaciji je omogućeno kupovanje putem bankovnih kartica.

Koje je radno vrijeme naplate parkinga?

Postoji ljetno i zimsko radno vrijeme naplate parkinga.

Zimsko vrijeme naplate parkinga (01.11.-31.03.)

Ponedjeljak-Petak: 07:00h-18:00h
Subota: 07:00h-15:00h
Nedjeljom i državnim praznicima parking se ne plaća

Ljetno vrijeme naplate parkinga (01.04.-31.10.)

Ponedjeljak-Petak: 07:00h-21:00h
Subota: 07:00h-15:00h
Nedjeljom i državnim praznicima parking se ne plaća

Želim platiti parking kartu, a aparat nije u funkciji. Što učiniti?

Ukoliko parking aparat nije u funkciji na ulici u kojoj želite platiti parking, vaše dnevne i satne parking karte možete kupiti preko SMS-a ili preko Mostar Parking mobilne aplikacije.

Purchase a ticket via SMS

Korisnici parkinga mogu putem telefona poslati svoje registracijske oznake na broj 0838801 (Zona I) i broj 0838802 (Zona II).

Nakon slanja SMS-a, korisnici će primiti poruku potvrde o kupovini na kojoj će biti istaknute sve važne informacije za kupljenu satnu kartu. Ista se može produžiti ponovnim slanjem registracijskih oznaka SMS-om, no samo u slučaju kupovine satnih karata, treba pripaziti na maksimalno zadržavanje u Zoni I i Zoni II. U Zoni I, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 2 sata. U Zoni II, korisnici parkinga koji koriste satne karte se mogu maksimalno zadržati 4 sata. Nakon kupovine satne parking karte SMS-om, korisnici parkinga nisu dužni ništa istaknuti na vjetrobransko staklo automobila, ali moraju sačuvati potvrdnu poruku koju prime SMS-om. (Ukoliko koristite službeni telefon s kojega ne primate potvrdu o plaćenoj parking karti putem SMS-a, provjerite s operaterom je li na tom broju omogućeno korištenje “Premium Rate” usluga među koje spada i plaćanje satne parking karte SMS-om.)

Purchase a ticket via the mobile app

Parking users can download the Mostar Parking application to their smartphones (Android and iOS), through which they can pay for hourly or daily parking tickets. Download Links (iOS) - link uskoro (Android) – link uskoro. In the application, it is possible to buy via SMS (the application itself composes the SMS with car tables that you have added) or via credit cards.

Zašto nisam dobio poruku potvrde nakon plaćanja parkinga SMS-om?

Pripazite na broj na koji šaljete SMS.

Za kupovinu satne parking karte u Zoni I, vaš registracijski broj pošaljite na 0838801 (pripazite da ne pošaljete SMS na +0838801 ili na +838801).
Za kupovinu satne parking karte u Zoni II, vaš registracijski broj pošaljite na 0838802 (pripazite da ne pošaljete SMS na +0838802 ili na +838802).

In addition, after purchasing a ticket, you receive a message via SMS about a successful or unsuccessful payment. If you did not receive the confirmation message, you did not successfully pay for the parking ticket. On some Android devices, the Messaging app incorrectly changes the number to which you send the SMS to pay for the ticket, and users do not receive feedback on paid parking. In this case, in the Messages application, delete the conversation with the number 0838801 or 0838802 and send the SMS again.

Kako mogu platiti izdanu dnevnu parking kartu?

If you have been issued a daily parking ticket, you can pay for it in several ways.

Payment in the Mostar Parking office

You can pay for your issued daily parking ticket in the Mostar Parking office (Bulevar narodne revolucije bb Mostar), and you are obliged to bring the issued daily parking ticket when paying.

Payment via bank transfer

You can also pay for the issued daily parking ticket via a payment slip or via mobile banking. Instructions for paying for a daily parking ticket in this way can be found in the picture below.

Kako mogu kupiti povlaštenu parking kartu?

Povlaštene parking karte (mjesečne i godišnje) možete kupiti u prostorijama JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar (Bulevar Narodne Revolucije bb). Naknadno produživanje povlaštenih parking karata korisnici usluga Mostar Parkinga mogu obaviti i bez dolaska u prostorije Mostar Parkinga (putem mobilnog bankarstva, uplate u pošti/banci, ili putem MoParking mobilne aplikacije). Na linku možete pronaći potrebnu dokumentaciju za kupovinu povlaštenih parking karata.

Lokacija JP “Mostar Parking” d.o.o. Mostar

Kako mogu produžiti povlaštenu parking kartu?

If you are the owner of a privileged parking ticket, and it expires soon, here's how you can extend it:

Payment in the Mostar Parking office

You can pay for your issued daily parking ticket in the Mostar Parking office (Bulevar narodne revolucije bb Mostar), and you are obliged to bring the issued daily parking ticket when paying.

Payment via bank transfer

You can renew your privileged parking ticket via a payment slip or via mobile banking. Instructions for filling out the payment can be found in the picture below.

Notice!
You can renew your privileged parking ticket via a payment slip or mobile banking before the expiration of the existing ticket, and your new ticket will be valid from the end of the previous one. In doing so, you will not lose part of the duration of the new ticket. (Example: The privileged monthly ticket expires on March 15, 2022. The user extends the ticket on March 10, 2022. The new privileged monthly ticket lasts from March 15, 2022 to April 15, 2022). Please make your payments for the renewal of the privileged parking ticket at least 3 to 5 working days before the expiration of the privileged ticket. Your new discounted ticket will be valid only from the expiration of the previous one, not from the date of payment. If you are issued a DAILY PARKING TICKET after the expiration of the privileged parking ticket, the complaint will not be accepted.

Koje dokumente trebam priložiti prilikom kupovine povlaštene parking karte?

Kupovina svih vrsta povlaštenih parking karata uključuje ispunjavanje obrasca kojeg možete preuzeti s linka, ili ga možete preuzeti i popuniti u prostorijama JP „Mostar Parking“ d.o.o Mostar. Uz ispunjen obrazac, korisnici moraju priložiti dokumente na uvid, a popis potrebnih dokumenata se nalazi na ovom linku.

U kojoj zoni se nalazim i koje vrste povlaštenih parking karata mogu kupiti?

Informiranje o zoni u kojoj imate prebivalište ili u kojoj radite možete provjeriti na karti parking zona koja se nalazi ispod. Sve vrste parking karata koje možete kupiti možete provjeriti na cjeniku, a one koje nemaju cijenu (znak -) nisu u ponudi JP „Mostar Parking“ d.o.o Mostar. Karta parking zona se nalazi na dnu ove stranice.

Kako Mostar Parking provjerava posjedovanje povlaštenih parking karata?

Nakon kupovine mjesečne ili godišnje parking karte, korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o Mostar su dužni sačuvati račun o kupovini. Mostar Parking korisnicima neće izdavati naljepnice za automobile. Kontrolori skeniraju registracijske oznake automobila te ako je korisnik kupio povlaštenu parking kartu, kontrolor će iz Mostar Parking sustava dobiti informaciju o posjedovanju povlaštene parking karte.

Tko sve može kupiti povlaštenu parking kartu u Zoni I?

Povlaštene parking karte (mjesečne i godišnje) u Zoni I mogu kupiti stanari unutar Zone I, pravne osobe, fizičke osobe obrtnici te osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost u Zoni I. Svi korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar koji žele povlaštenu kartu u Zoni I, a ne spadaju u spomenute grupe korisnika mogu kupiti komercijalnu parking kartu.

Tko sve može kupiti povlaštenu parking kartu u Zoni II?

Povlaštene parking karte (mjesečne i godišnje) u Zoni II mogu kupiti stanari unutar Zone II, pravne osobe, fizičke osobe obrtnici (s prebivalištem u Mostaru i sjedištem tvrtke ili obrta u Zoni II), fizičke osobe stanari van zone naplate (s prebivalištem u Mostaru), fizičke osobe zaposlenici (s prebivalištem u Mostaru koji rade na području Zone II) te osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost u Zoni II. Svi korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar koji žele povlaštenu kartu u Zoni II, a ne spadaju u spomenute grupe korisnika mogu kupiti komercijalnu parking kartu.

Želim parkirati u Zoni I, ali nemam prebivalište u Zoni I. Što mi je činiti?

Svi korisnici javnih parkirališta koji ne ispunjavaju uvjete za kupovinu povlaštenih parking karata za Zonu I mogu kupiti Komercijalnu parking kartu (koja vrijedi i za Zonu I ili za Zonu II bez obzira na prebivalište/sjedište društva), ili mjesečnu kartu za posebna parkirališta. Za kraće parkiranje u Zoni I, korisnici mogu koristiti karte kupljene na parking aparatima, mogu kupiti karte putem SMS-a ili MoParking mobilne aplikacije. Cijene svih parking karata možete pronaći na ovom linku, a sve informacije o posebnim parkiralištima i uvjetima korištenja istih možete pronaći na ovom linku.

Kolike su cijene parking karata u Gradu Mostaru u odnosu na ostale gradove?

Tko su pripadnici posebne grupe za povlaštene parking karte?

Posebne grupe korisnika su fizičke osobe-stanari koji su umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu koji nije viši od iznosa najniže mirovine, kao i roditelji šehida/poginulih branitelja u obrambeno-oslobodilačkom ratu, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata i neratni invalidi s invaliditetom od 70% sa ortopedskim dodatkom kao i osobe sa invaliditetom od 80% i više. Prilikom kupovine povlaštene parking karte za posebne grupe, svaki korisnik mora priložiti uvjerenje o statusu koje potvrđuje njegovo pripadanje posebnoj grupi korisnika. Uvjerenje za ratne vojne invalide se možve izvaditi u službi za branitelje grada Mostara (koje se privremeno nalazi u prostorijama zgrade JP Parkovi u Zagrebačkoj ulici). Uvjerenje za civilne invalide se može izvaditi u Centaru za socijalni rad Grada Mostara. Ul. Fra. Franje Miličevića br. 43, odnosno instituciji gdje ste dobili rješenje. Pripadnici posebne grupe za povlaštene parking karte moraju imati prometnu dozvolu koja isključivo glasi na njihovo ime.

Pripadnici posebnih grupa za povlaštene karte mogu kupiti povlaštene parking karte unutar zone u kojoj su nastanjeni ili samo u drugoj zoni (osobe nastanjene van zone naplate).

Povlaštena parking karta za posebne grupe za Zonu I vrijedi i u Zoni I i u Zoni II. Povlaštena parking karta za posebne grupe za Zonu II vrijedi samo za Zonu II.

Posebne grupe korisnika imaju pravo kupovine maksimalno dvije karte po povlaštenim uvjetima.

Karta parking zona

Zona I – Crvena
Zona II – Žuta
Posebna parkirališta – Plava

en_USEnglish