Posebna parkirališta u Gradu Mostaru – Sve informacije

S ciljem što boljeg uređenja prometa u mirovanju, JP „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar je uveo posebna parkirališta. Posebna parkirališta su definirana kao parkinzi sa posebnim uvjetima  na kojima može parkirati bilo tko, a mjesečnu kartu kupiti također kupiti bilo tko bez obzira na prebivalište ili boravište.

 Definirano je pet posebnih parkirališta:

 1. Posebno parkiralište Ćiro (parter nekadašnje zgrade HIT-a)
 2. Posebno parkiralište Federalna (parter iza zgrade Federalne Vlade BiH)
 3. Posebno parkiralište Đački (prostor iza nekadašnjeg đačkog doma)
 4. Posebno parkiralište Katedrala (parking prostor ispred glavnog ulaza Katedrale Marije Majke Crkve)
 5. Posebno parkiralište Stadion (parking prostor ispred glavnog ulaza na gradski stadion)

Lokacije Posebnih parkirališta

Kupovina parking karata na posebnim parkiralištima se može izvršiti preko:

 • Parking automata (satne i dnevne parking karte)
 • MoParking mobilne aplikacije za Android i iOS (satne, dnevne i mjesečne parking karte)
 • Web obrazac na službenoj MoParking web stranici (mjesečne parking karte)
 • Slanjem SMS-a (satne parking karte)

Vlasnik mjesečne parking karte za jedno posebno parkiralište s istom kartom može parkirati i na ostalim posebnim parkiralištima u vremenu trajanja karte. Povlaštene parking karte za Zonu I i Zonu II više neće vrijediti i na posebnim parkiralištima. Ipak, vlasnici aktivnih povlaštenih parking karata za Zonu II ili Zonu I, mogu kupiti mjesečnu parking kartu za Posebna parkirališta po sniženoj cijeni od 10,00KM.

Cjenik parking karata na posebnim parkiralištima:

1Satna parking karta1,50 KM
2Dnevna parking karta (osobni automobil)10,00 KM
3Dnevna parking karta (kombi/teretno vozilo/kamp kućica)20,00 KM
4Mjesečna parking karta (07:00h-17:00h)30,00 KM
5Mjesečna parking karta (0-24h)40,00 KM
6Mjesečna parking karta (Pravne osobe)60,00 KM

Radno vrijeme naplate posebnih parkirališta:

 • Ponedjeljak-Petak (07:00h – 21:00h)
 • Subota (07:00h – 15:00h)

Radno vrijeme naplate posebnog parkirališta Katedrala:

 • Ponedjeljak-Petak (07:30h – 21:00h)
 • Subota (07:30h – 21:00h)
 • Radnim danima od 17:00h do 19:00h, parking na posebnom parkiralištu Katedrala se neće naplaćivati
hrHrvatski