Nova Mobilna aplikacija za korisnike javnih parkirališta u Gradu Mostaru

MoParking sada ima novu mobilnu aplikaciju koja će korisnicima drastično olakšati kupovinu, regulaciju i provjeru svih vrsta parking karata u Gradu Mostaru. GoParking aplikacija je dostupna na Android i iOS sustavima te se može preuzeti s naznačenih linkova. Zbog lakšeg korištenja nove aplikacije, ispod možete pročitati kratke upute s video animacijama najvažnijih funkcionalnosti aplikacije. Promjena