Administrator

Početak naplate parkinga na kupalištu Bunica

Od utorka 09.08.20222. JP Mostar Parking će krenuti s naplatom parkinga na kupalištu Bunica. Radno vrijeme naplate parkinga na kupalištu Bunica je svakim danom od 10:00h-18:00h. Kontrolori MoParkinga će korisnicima kupališta izdavati parking karte prilikom ulaska na kupalište. Cijena parking karte na kupalištu Bunica je 5,00 KM što je definirano odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara.

Posebna parkirališta u Gradu Mostaru – Sve informacije

S ciljem što boljeg uređenja prometa u mirovanju, JP „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar je uveo posebna parkirališta. Posebna parkirališta su definirana kao parkinzi sa posebnim uvjetima  na kojima može parkirati bilo tko, a mjesečnu kartu kupiti također kupiti bilo tko bez obzira na prebivalište ili boravište.  Definirano je pet posebnih parkirališta: Posebno parkiralište Ćiro (parter

Promjena radnog vremena blagajne – Mostar Parking

Poštovani korisnici usluga Mostar Parkinga, Zbog visokih ljetnih temperatura ovih dana, Mostar Parking mijenja radno vrijeme blagajne. Umjesto dosadašnjih 10:00h-18:00h, blagajna Mostar Parkinga će od 4.7.2022 raditi od 09:00h-17:00h. Radno vrijeme subotom ostaje nepromijenjeno, odnosno blagajna subotom ima radno vrijeme 09:00h-13:00h.

MoParking mobilna aplikacija od sada još bogatija mogućnostima

Još od samog početka naplate javnih parkirališta, korisnici usluga MoParkinga su putem MoParking mobilne aplikacije mogli kupiti satne parking karte, ali i produžiti svoje povlaštene mjesečne parking karte. Od danas, MoParking mobilna aplikacija postaje još korisnija i bogatija mogućnostima. Ažuriranjem MoParking mobilne aplikacije na iOS i Android platformama, korisnici od sada mogu kupiti satne i

Povoljnije cijena parkiranja za korisnike koji nisu iz Mostara

Uz početak uređenja mirujućeg prometa u kvartovima, a zbog lakšeg parkiranja svim korisnicima koji nemaju prebivalište u Gradu Mostaru, Mostar parking omogućio je parkiranje po povoljnijim uvjetima na posebnim parkiralištima. Ova parkirališta posebno su označeni parking prostori,  na kojima se može parkirati po povoljnijim uvjetima. Za sada definirana su tri prostora za posebna parkirališta: „Parking

MoParking: Obavijest o početku sustavnog upravljanja mirujućim prometom u kvartovima od 20.06.2022.

Poštovani korisnici usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar, Od početka uređenja mirujućeg prometa u Mostaru i naplate javnog parkiranja na ulicama Grada Mostara prošla su već četiri mjeseca. U tako kratkom vremenskom razdoblju, ulični parking je doveden u red te je promet u mirovanju daleko kvalitetniji i pristupačniji čemu svjedoče mnogobrojni iskazi korisnika javnih parkirališta

Lažni kontrolori naplaćuju parking – Obavijest za korisnike javnog parkinga u Mostaru

Upozorenje za sve građane Grada Mostara i korisnike javnog parkinga u Mostaru. Zamijećeni su lažni kontrolori koji na javnom parking prostoru Grada Mostara vozačima naplaćuju parking. Podsjećamo da kontrolori Mostar Parkinga ne naplaćuju parking, nego samo vrše kontrolu nad parkiranim vozilima. Kontrolori Mostar Parkinga imaju verificirane akreditacije poduzeća, kao i odjeću sa vidljivim oznakama poduzeća.

Obavijest za građane Grada Mostara – Počinje Ljetno radno vrijeme naplate parkinga

Od početka uređenja mirujućeg prometa na javnim površinama u Gradu Mostaru (07.02.2022.), svi korisnici usluga Mostar Parkinga su parking plaćali prema zimskom radnom vremenu. Od 1.4.2022 počinje ljetno radno vrijeme, a s njim i promjene koje svi građani Grada Mostara kao i korisnici usluga Mostar Parkinga trebaju upoznati. Prema odluci Gradskog vijeća Grada Mostara (Službeni

Učenici OŠ Petar Bakula posjetili Mostar Parking

U sklopu Civitas programa za učenike “Projekt građanin”/”Ja građanin”, JP Mostar Parking na čelu s v.d. direktorom Ivanom Barbarićem primio je u posjetu poduzeću učenike i nastavnike OŠ Petar Bakula iz Mostara, koji sudjeluju u Civitas programu. Učenici su kao temu za svoj projekt definirali problem napuštenih automobila na parkinzima u gradu Mostaru. Iz JP

hrHrvatski