Nova Mobilna aplikacija za korisnike javnih parkirališta u Gradu Mostaru

MoParking sada ima novu mobilnu aplikaciju koja će korisnicima drastično olakšati kupovinu, regulaciju i provjeru svih vrsta parking karata u Gradu Mostaru. GoParking aplikacija je dostupna na Android i iOS sustavima te se može preuzeti s naznačenih linkova.

Zbog lakšeg korištenja nove aplikacije, ispod možete pročitati kratke upute s video animacijama najvažnijih funkcionalnosti aplikacije.

Promjena jezika sučelja aplikacije

Nakon instalacije i pokretanja aplikacije, u postavkama možete odaberite željeni jezik sučelja aplikacije. Dodirom na ikonu izbornika (ikona „meni“ u donjem lijevom kutu), odaberite „Postavke“ te dodirom na opciju “Jezik/Language” možete izabrati jedan od ponuđenih jezika sučelja.

Promjena jezika sučelja aplikacije

Dodavanje vozila za kupovinu satnih parking karata

Za dodavanje vozila dodirnite ikonu korisničkog izbornika (ikona „meni“ u donjem lijevom kutu) te odaberite „vozila i predlošci“. Dodirom na „kreiranje vozila“ upišite naziv i registarske oznake Vašeg vozila te zbog lakšeg snalaženja prilikom kupovine (posebice važno ako imate više vozila za koje kupujete parking karte), odaberite boju vozila, a zatim „kreiraj vozilo“. U GoParking aplikaciji možete dodati onoliko vozila koliko želite te za sve njih posebice kupovati parking karte.

Kreiranje vozila u GoParking aplikaciji

Kupovina parking karte

Na početnom sučelju GoParking aplikacije (ikona „Početna“ u donjem desnom kutu), odaberite „Kupi kartu“. Zatim, odaberite vozilo s popisa za koje želite kupiti kartu ili ručno unesite registarske oznake vozila za koje želite kupiti kartu (ako za to vozilo ne planirate često kupoParking karte kroz aplikaciju možete kupovati SMS-om, ili vašom bankovnom karticom. Na početnom sučelju GoParking aplikacije odaberite „Kupi kartu“, zatim grad Mostar i vozilo s popisa za koje želite kupiti kartu ili ručno unesete registarske oznake vozila. Nakon odabira parking zone, dodirnite tipku „Produži na plaćanje“, te u skočnom prozoru provjerite informacije o registraciji i parking zoni. Zatim odaberite način plaćanja (SMS ili Kartica).

Ako izaberete SMS, aplikacija će od vas zatražiti mogućnost automatskog slanja SMS-ova što je potrebno ako želite kupovati parking karte putem SMS-a iz GoParking aplikacije.

Kupovina parking karte SMS-om

Ako izaberete karticu kao način plaćanja, nakon unosa podataka s vaše bankovne kartice, dodirnite „Plaćanje“ i karta će biti kupljena.

Kupovina parking karte bankovnom karticom

Trajanje svoje satne parking karte možete provjeriti u samoj aplikaciji, a aplikacije će vas obavijestiti 10 minuta prije isteka i neposredno nakon isteka parking karte.

Provjera trajanja mjesečne ili godišnje parking karte

Ako želite provjeriti je li vaša mjesečna ili godišnja parking karta još uvijek aktivna, dodirnite ikonu za izbornik (ikona „meni“ u donjem lijevom kutu) te izaberite „Provjera karte“. U gornjem dijelu sučelja aplikacije, odaberite „Dodaj kartu“ te zatim skenirajte QR kod s računa/potvrde koju ste dobili od JP „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar, ili upišite broj vaše mjesečne ili godišnje karte (10 znamenki), koji se nalazi na istoj potvrdi. Ukoliko ne možete pronaći Vaš referentni broj (10 znamenki), pošaljite viber poruku na broj +387 63 045 804 sa Vašim imenom i prezimenom te registarskim oznakama, s naznakom „molim vas referentni broj“, te će Vam isti biti poslan od strane Mo parkinga.

Provjera stanja mjesečne ili godišnje parking karte

Nakon unosa, odaberite „Provjeri povlaštenu kartu“. Ako želite izbjeći ponovno upisivanje broja karte zbog naknadne provjere, odaberite Nakon unosa karte, odaberite „provjeri povlaštenu kartu“. Ako želite izbjeći svaki put ponovno upisivanje broja karte zbog naknadne provjere, odaberite „dodaj kartu“ i vaša povlaštena/pretplatna karta će biti spremljena za svaku buduću provjeru. Istu možete brzo provjeriti dodirom na broj karte koji će biti spremljen u gornjem dijelu ekrana u izborniku „provjera karte“. Kroz nekoliko dana će u „provjeri karte“ biti dodana i opcija produženja mjesečne povlaštene parking karte.

Uključivanje obavijesti o isteku parking karte

Dodirom na ikona izbornika (ikona „meni“ u donjem lijevom kutu), odaberite „Postavke“ te uključite „obavijesti“. Ovim postupkom ćete omogućiti obavijesti od aplikacije prije isteka te neposredno nakon isteka parking karte.

Kreiranje predložaka

Predlošci su odlična funkcionalnost za sve one koji uslugu parkinga žele prilagoditi svojim navikama i na brz i funkcionalan način plaćati parking. Na početnom sučelju aplikacije odabere „Kreiraj predložak“, unesete naziv predloška po vašem izboru, grad, Zonu i vaš automobil, te uvijek imajte spreman predložak za plaćanje parkinga u dva koraka. Predloške prilagodite sebi, ovisno o vašim potrebama.

Kreiranje predložaka u GoParking aplikaciji

hrHrvatski