Početak naplate parkinga u ulici Sv. Leopolda Bogdana Mandića

Regulacija prometa u mirovanju se nastavlja. Od utorka, 30.8.2022, počinje naplata javnih parkirališta u kvartu koji se nalazi u ulici Sv. Leopolda Bogdana Mandića. Spomenuti kvart se nalazi unutar Zone II, a postavljena je potrebna signalizacija kao i parking automati za naplatu. Cijene parkinga na javnim parkiralištima u Zoni II su: Satna parking karta –