Početak naplate parkinga na kupalištu Bunica

Od utorka 09.08.20222. JP Mostar Parking će krenuti s naplatom parkinga na kupalištu Bunica. Radno vrijeme naplate parkinga na kupalištu Bunica je svakim danom od 10:00h-18:00h. Kontrolori MoParkinga će korisnicima kupališta izdavati parking karte prilikom ulaska na kupalište. Cijena parking karte na kupalištu Bunica je 5,00 KM što je definirano odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara.