Upozorenje o plaćanju parkinga i kontrolorima

Poštovani građani Grada Mostara i svi korisnici usluga Mostar Parkinga, Nakon što je uspješno pokrenuto naplaćivanje javnog parkinga u Mostaru te je pružanje usluga JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar zaživjelo, pojavile su se određene nejasnoće. U cilju sprečavanja prevare, Mostar Parking podsjeća sve korisnike parkinga da kontrolori na ulicama vrše samo provjeru nad parkiranim automobilima.