Dokumentacija za povlaštene karte

Vrsta korisnika Potrebni dokumenti
Fizičko lice - Stanar Osobna iskaznica (na uvid)
Uvjerenje Odsjeka za administraciju i podršku PU Mostar ne starijim od 30 dana o adresi stanovanja (CIPS)
Kopija valjane potvrde o registraciji (prometna dozvola)
Pravno lice Pečat poduzeća
Ovjerena kopija ID i PDV broja (ako je u sustavu PDV-a)
Kopija valjane potvrde o registraciji (prometna dozvola) na ime pravne osobe
Fizičko lice - Uposlenik Osobna iskaznica (na uvid)
Potvrda od poslodavca o radnom odnosu (s potpisom i pečatom ovlaštene osobe)
Kopija valjane potvrde o registraciji (prometna dozvola)
Uvjerenje Odsjeka za administraciju i podršku PU Mostar ne starijim od 30 dana o adresi stanovanja (CIPS)

Napomena: Saobraćajna (prometna) dozvola mora glasiti na ime fizičkog ili pravnog lica koje predaje ostatak dokumentacije.

en_USEnglish