Paid parking places

ODLUKA o načinu organiziranja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta na području Grada Mostara

(Službeni glasnik Grada Mostara 26/21, 16/22 i 21/23)

(1) Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkinga, podijeljena su na dvije tarifne zone:
I. (crvena) i II. (žuta)

(2) Zona I. obuhvaća područje koje se nalaze unutar točaka/križanja ulica:

 • Kralja Petra Krešimira IV. i Kralja Tomislava (Spajalica“);
 • Splitske i Kralja  Tomislava („Mostarka“);
 • Kardinala Stepinca i Ante Starčevića („Hotel Ero“);
 • Ante Starčevića i Kralja Zvonimira („Španjolski trg“);
 • Kralja Zvonimira i Kralja Tvrtka („kružni tok u blizini Đačkog doma“);
 • Kralja Petra Krešimira i Kralja Tvrtka („kružni tok Rondo“);

i područje koje se nalaze unutar točaka/križanja ulica:

 • Mostarskog bataljona i Bulevara („Španjolski trg“);
 • Braće Brkića i Maršala Tita („Razvitak“);
 • Maršala Tita i Starog Pazara („do Lučkog mosta“);
 • Stari Pazar i Bulevar;
 • Stari Pazar (Bulevar) i Mostarskog bataljona („Španjolski trg);

(3) Zona II. obuhvaća četiri područja koje se nalaze unutar točaka koje predstavljaju križanja ulica:

 • Augusta Šenoe i IV bojne („Balinovac“);
 • Kralja Tomislava i Kralja Petra Krešimira IV („Spajalica“);
 • Kralja Petra Krešimira IV i Kralja Tvrtka („kružni tok Rondo“);
 • Kralja Tvrtka i Kralja Zvonimira („kružni tok u blizini Đačkog doma“);
 • Kralja Zvonimira i Bulevara („Španjolski trg“);
 • Fra Ambre Miletića i Bulevara („Doma zdravlja“).

zatim područja koja se nalaze unutar točaka koje predstavljaju križanja ulica:

 • Bulevar i Stari Pazar;
 • Stari Pazar i Maršala Tita („Lučki Most“);
 • Maršala Tita i Tekija;
 • Tekija i Bulevar („Bulevar petlja“)

područja unutar ulica:

 • Ante Starčevića i Mostarskog bataljona („Španjolski trg“);
 • Braće Brkića i Maršala Tita („Razvitak“);
 • Maršala Tita i Zalika („kružni tok kod OŠ Zalik“);
 • Kralja Tomislava i Splitska („Mostarka“);
 • Kardinala Stepinca i Ante Starčevića („Hotel Ero“),

Područje koje obuhvaća križanja ulica:

 • Kralja Petra Krešimira IV. i Kralja Tomislava („kod Spajalice“);
 • Kralja Tomislava i Dubrovačke („Mostarka“);
 • Dubrovačke i Blajburških žrtava;
 • Blajburških žrtava (skretanje ispod škole S. S. Kranjčević) i ulice Dubrovačke, Ulice Leopolda Mandića te Hrvatske mladeži do križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira IV do ulice koja razdvaja kampus Sveučilišta u Mostaru i stadion Pod Bijelim Brijegom”;

Posebna parkirališta:

 • Ćiro
 • Federalna
 • Katedrala
 • Đački
 • Stadion

Izvor: Službeni glasnik Grada Mostara 26/21
Izmjene izvorne odluke: Službeni glasnik Grada Mostara 16/22
Izmjene izvorne odluke: Službeni glasnik Grada Mostara 21/23

Karte Parking Zona

Zona I – crvena boja
Zona II – žuta boja

Grafički prikaz tarifnih zona je Prilog 2. Odluke o načinu organiziranja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta na području Grada Mostara.

Gdje se nalaze parking automati?

Zona I – crvena boja
Zona II – žuta boja
Posebna parkirališta – plava boja

en_USEnglish