Grad Mostar u pet mjeseci prodao više od 5500 vinjeta!

Projekt uvođenja naknade za uporabu lokalnih prometnica za posebne kategorije vozila na području grada Mostara, popularno nazvanu vinjete, pokazuje iznimne rezultate. U 5 mjeseci od uvođenja je prodano više od 5500 vinjeta, s prihodom od preko 400 000 KM. Za provedbu Odluke gradskog vijeća zaduženo je JP Mostar parking koje pruža logističku, tehničku i administrativnu