Obavijest o iscrtavanju horizontalne signalizacije na parking mjestima na području grada Mostara

JP Mostar Parking danas kreće sa iscrtavanjem horizontalne signalizacije na parking mjestima. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća smo kroz dopunu Odluke o načinu organiziranja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Gradu Mostaru najavili da ćemo preuzeti poslove iscrtavanja horizontalne signalizacije. Iscrtavanje kreće i vršiti će se prema planu iscrtavanja, većinom u predvečernjim, večernjim i noćnim