Zaštita zona na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila

Mostar Parking kreće sa postavljanjem stubića

Znatna poboljšanja u sustavu javnih parkirališta u gradu Mostaru primjećena su nakon početka rada JP „Mostar Parking“ d.o.o. Dostupnost parking mjesta na jako frekventnim lokacijama, gdje građani obavljaju administrativne potrebe su u znatnoj mjeri poboljšana. Veliki broj korisnika javnih površina, koje su prema Odluci Gradskog vijeća Grada Mostara namjenjene za parkiranje vozila se pridržava zakonskih propisa, ali je još uvijek dosta nesavjesnih vozača koji i dalje parkiraju na površinama na kojima nije dozvoljeno parkiranje vozila kao što su prometna ostrva, područja neposredno prije i poslije pješačkih prijelaza, trotoari, zelene površine, vatrogasni prolazi i sl.

Upravo zbog zaštite tih površina i usmjeravanja mirujućeg prometa na za to predviđena mjesta, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu, Mostar Parking je nabavio prometne stubiće – fizičke prepreke (barijere) te će vršiti postavljanje istih na onim mjestima koje su zakonskim propisima definirane kao zone/mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljati i parkirati vozila. To je u prvom redu definirao Zakon o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 6/2006, 75/2006 – ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 – dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018) u poglavlju XI. Zaustavljanje i parkiranje.

Postavljanje stubića kreće u narednom tjednu i vršiti će se na području Grada Mostara sukladno Elaboratu i Rješenju Odjela za Urbanizam Grada Mostara, u kojemu su definirane lokacije i tehničke specifikacije stubića – fizičkih prepreka (barijera) za ograničenje/usmjeravanje prometa. Dimenzije stubića su 80 x 6 cm (visina x širina).

Slika 1. – Izgled saobraćajnog stubića
Slika 2. i 3. – Način postavljanja prometnog stubića
hrHrvatski