Vlasništvo nad parking područjima u kvartovima grada Mostara

Zbog iskazane zabrinutosti dijela naših žitelja da je vlasništvo i posjed parkirnih mjesta u kvartovima unutar zona naplate parkiranja nejasno i nedovoljno istraženo, dužni smo razjasniti radi li se tu o gradskim javnim površinama ili o privatnim površinama vlasnika stanova u zgradama kraj kojih se parkirna mjesta nalaze?!

Propisima o privatizaciji koji su stupili na snagu nakon ratnih sukoba u BiH, definiran je prijelaz iz sustava komunizma kojemu je temeljni princip bio da je sve zajedničko, narodno (često viđen izraz u starim dokumentima iz toga vremena je „opštenarodna imovina“), da nema vlasništva, samim tim ni diobe na javno i privatno, u sustav kapitalizma kojemu je jedan od temeljnih principa vlasništvo i  koji poznaje privatno vlasništvo i jasno ga razgraničuje od javnog. Po ovim propisima žitelji su imali pravo otkupiti stanove na koje su imali stanarsko pravo i podrumske prostorije ako ih je u zgradi bilo, ali nisu imali pravo otkupiti bilo kakvu površinu izvan zgrade, te su kvartovski parkinzi samim time postali javno vlasništvo kojim upravlja Grad Mostar kao što upravlja i sa svim ostalim javnim površinama.

Ono što je naše žitelje i goste vidno zbunjivalo je spominjanje da su SIZ za stanovanje ili različiti fondovi iz vremena bivše države vlasnik kvartovskih parkirnih mjesta, izvješćujemo da je Grad Mostar nedvojbeni slijednik takvih  institucija što je potvrđeno brojnim presudama i gdje već 20 i više godina postoji jasno ustanovljena sudska praksa po ovom pitanju.

Ukoliko bilo tko smatra da postoji potreba da mu se ovo pitanje detaljnije razjasni i uvide relevantni dokumenti molimo obratite nam se putem poznatog info maila kako bismo Vas primili na sastanak u našem sjedištu i pojasnili sve što vas zanima oko ove problematike.

Napominjemo da se prilikom definiranja područja naplate parkinga u kvartovima vrlo precizno vodilo računa o ovoj problematici te su pregledana i popisana sva vlasništva nad kvartovskim područjima.

Parking mjesta sa nešto nejasnom katastarskom granicom ili neutvrđenim vlasništvom nisu uvrštena u sustav naplate parkinga dok se jasno ne utvrde sve relevantne činjenice, a sve kako se ne bi oštetili žitelji i gosti Grada Mostara.

hrHrvatski