Cijena parkinga za građane Mostara je među najjeftinijima u regiji

Mostar parking ne izdaje dnevne parking karte/prekršajne naloge zbog prekoračenja vremena parkiranja u zonama (max 2h ili 4h) i niti jedna takva kazna nije izdana

Svjesni velikog interesa javnosti za rad Mostar Parkinga i veliki broj informacija koje se pojavljuju u javnosti, pripremili smo nekoliko informacija (kratku analizu) svega što je bitno za građane grada Mostara i ostale korisnike parkinga. Shvaćajući ulogu Mostar Parkinga u ukupnom procesu uređenja mirujućeg prometa otvoreni smo prema svakom upitu javnosti i zainteresirani za ispravke svih anomalija u budućnosti. Bit ćemo slobodni u budućem vremenu konstantno vas informirati o svim promjenama u radu putem naših komunikacijskih kanala. S tim u vezi sve aktualne informacije možete već danas pronaći na našoj web stranici www.moparking.ba

Nova uprava Mostar Parkinga je u tri mjeseca uspjela konsolidirati društvo na način da je donesena nova Odluka, isplaćena plaće radnicima, deblokiran račun, postignuti su sporazumi sa svim radnicima društva o obročnoj isplati duga. Svi radnici su se solidarizirali i odrekli kamata na dugovanja koje poduzeće ima prema njima. Isplaćena je plaća za 1. mjesec i prve rata zaostalih dugovanja. Parking prostori su se počeli uređivati, uvedeni su nove mogućnosti naplate. Sve ovo u tri mjeseca od kada je nova uprava preuzela poslovanje društva uz podršku gradonačelnika. Ukinuti su pauk i kandže koje smatramo nerazmjernom mjerom za naplatu parkinga.

Postavljeni su svi preduvjeti za uvođenja reda u mirujućem prometu i normalno poslovanje društva i to sve po najnižoj cijeni parkinga za naše građane u cijeloj regiji.

Pojedinci opstruiraju uvođenje reda u mirujućem prometu radi sitnih političkih poena. Pozivamo ih da izvrše provjeru podataka koje smo iznijeli i cijena parkinga u regiji. Besplatno uređenje javnih površina predviđenih za parkiranje nije moguće. Nigdje i ne postoji. Postoje uprave poduzeća koja uz podršku gradonačelnika nastoje dovesti u red jedan segment prometa u društvu. To nije moguće bez podrške MUP-a, a ni građana. Stoga, molimo građane da ne nasjedaju na sitne provokacije pojedinaca radi skupljanja jeftinih poena. Odluka je donesena prije nepuna dva mjeseca, a naplata krenula prije 10 dana. Sve primjedbe ćemo uzeti u obzir i razmotriti, te ćemo protekom vremena izvršiti i eventualne izmjene odluke, a sve s ciljem uređenja parkinga, kako otvorenih, tako i zatvorenih, a i kvartovskih s ciljem zadržavanja najjeftinijeg parkinga u regiji.

Postojeća odluka je znatno povoljnija za građane u odnosu na raniju, npr. ukinute su kandže i premještanje vozila, a II. zona je znatno proširena. Mostar parking ne izdaje dnevne parking karte/prekršajne naloge zbog prekoračenja vremena parkiranja u zonama (max 2h Zona I ili max 4h Zona II) i niti jedna takva kazna nije izdana. Mostar parking izdaje dnevne parking karte korisnicima koji nemaju povlaštenu parking kartu ili nakon svojeg parkiranja u roku od 10 minuta ne kupe satnu ili dnevnu parking kartu, a to mogu učiniti na više načina što je objašnjeno na službenoj web stranici.

Zone I. i II. su uvedene na temelju objektivnih kriterija i to ponajprije uzimajući u obzir prometne gužve u gradu i broj raspoloživih mjesta. Koliko puta Vam se dogodilo da automobilom kružite Titovom, Splitskom ili Bulevarom u potrazi za parking mjestom čime se stvaraju dodatne gužve. Cilj i objektivni razlog smanjivanja I. zone i ograničenja za kupnju je uređenje mirujućeg prometa kako bi se smanjile gužve. II. zona je povećana i moguće je parkirati na 85% parkirališta u gradu. Nije moguće da svi parkiraju u I. zoni jer je broj parking mjesta ograničen. Imajući ovo u vidu plan je izgradnja i javnih garaža te usklađivanja odluke s potrebama građana. Ključnu ulogu u ovom procesu imaju građani, Mostar parking i MUP. Gradska uprava i Mostar parking su napravili prvi korak u tome smjeru.

Usporedbom cijena parkinga u regiji vidljivo da je cijena parkinga za građane Mostara znatno jeftinija nego u ostalim gradovima u regiji, npr. Banja Luka, Trebinje, Sarajevo, Makarska, Split i dr.

Cijenu godišnje karte građane Mostara na svim na svim otvorenim parkiralištima u Mostaru košta 225 KM, dok je cijena za isto u Banja Luci 1.000,00 KM, Sarajevo 600,00 KM. U Mostaru je najjeftiniji parking za građane koji se odluče kupiti godišnju kartu za I. ili II. Zonu.

Cijena mjesečne karte za građane Mostara je 25,00 KM. I u ovoj kategoriji je Mostar najjeftiniji iz razloga jer za ovu cijenu građani Mostara mogu parkirati u cijelom gradu, dok građani Banja Luke i Trebinja imaju mjesečne karte koje se plaćaju 15,00 odnosno 10,00 KM mjesečno, no ove karte vrijede samo za kvart u kojemu imaju prebivalište.

Slika 2. Usporedni prikaz mjesečnih karata u I. zoni.

S obzirom na cijene povlaštenih parking karata, građani Grada Mostara koji kupe povlaštene parking karte plaćaju znatno niže cijene po danu, nego građani ostalih gradova.

Vrijedi napomenuti i to da Zona II u Mostaru pokriva oko 85% svih javnih površina na kojima se naplaćuje parking. Uz to, dnevna parking karta može biti iznimno korisna za vrijeme turističke sezone kada kupovinom dnevne karte za Zonu II, turisti mogu nesmetano parkirati na području gotovo cijelog grada.

Cijene satne karte u Zoni II. u Mostaru iznosi 1,00 KM. U ovoj kategoriji najjeftinija je karta u Banja Luci i iznosi 0,50 KM po započetom satu i ograničena je na jedan sat.

Cijena parkinga za građane Mostara je najjeftinija u regiji. I to za one građane koji se odluče kupiti mjesečnu ili godišnju kartu. Građanima koji imaju pravo kupit kartu samo u II. zoni omogućeno je parkiranje na 85% javnih površina u gradu predviđenih parkiranje.

en_USEnglish