Obavijest za građane Grada Mostara – Počinje Ljetno radno vrijeme naplate parkinga

Od početka uređenja mirujućeg prometa na javnim površinama u Gradu Mostaru (07.02.2022.), svi korisnici usluga Mostar Parkinga su parking plaćali prema zimskom radnom vremenu. Od 1.4.2022 počinje ljetno radno vrijeme, a s njim i promjene koje svi građani Grada Mostara kao i korisnici usluga Mostar Parkinga trebaju upoznati. Prema odluci Gradskog vijeća Grada Mostara (Službeni