Dokumentacija za povlaštene karte

Vrsta korisnika Potrebni dokumenti
Fizičko lice - Stanar Osobna iskaznica
Uvjerenje Odsjeka za administraciju i podršku PU Mostar ne starijim od šest mjeseci o adresi stanovanja (CIPS)
Kopija valjane potvrde o registraciji (prometna dozvola)
Pravno lice Pečat poduzeća
Ovjerena kopija ID i PDV broja (ako je u sustavu PDV-a)
Kopija valjane potvrde o registraciji (prometna dozvola) na ime pravne osobe
Fizičko lice - Uposlenik Osobna iskaznica
Potvrda od poslodavca o radnom odnosu (s potpisom i pečatom ovlaštene osobe)
Kopija valjane potvrde o registraciji (prometna dozvola)
Uvjerenje Odsjeka za administraciju i podršku PU Mostar ne starijim od šest mjeseci o adresi stanovanja (CIPS)
bs_BABosanski