JP MOSTAR PARKING doo Mostar
sa sjedištem na adresi Bulevar narodne revolucije bb Mostar

Matični registarski broj subjekta upisa: 1-12322, dana 29.09.2011. godine

JIB: 4227716120006,
PDV: 227716120006,

Transakcijski račun: 3381302231846041
Devizni račun: 3381304831847427

Djelatnost društva:

52.21  Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

Kako nas pronaći?

Kontakt

Email: info@moparking.ba
Telefon: (+)387 36 55 88 99
Fax: (+)387 36 558 808

Radno vrijeme

Ured JP “MOSTAR PARKING” d.o.o. ima radno vrijeme
09:00 – 17:00 (Ponedjeljak-Petak)
09:00 – 13:00 (Subota)

Uprava poduzeća

Direktor
Ivan Barbarić, magistar računarstva

bs_BABosanski