Pravilno korištenje javnih parkirališta i blokiranje parking mjesta

Prethodnih mjeseci smo nastojali obavijestiti građane grada Mostara, ali i one koji koriste javna parkirališta u našem gradu, kako moramo voditi računa gdje i na koji način parkiramo svoje automobile. Stvari idu na bolje, a građani koji žele uređeni mirujući promet i koji koriste parkinge na propisan način polako dolaze na svoje.

Naime, informativno razdoblje o blokadi parking mjesta o kojem smo već pisali i obaviješavali sugrađane je trajalo skoro punih mjesec dana (od 25.09.-23.10.2023.). Krenuli smo s drugom fazom sankcioniranja za sve one koji i dalje krše pravila.

U spomenutom razdoblju su djelatnici Mostar Parkinga strpljivo postavljali obavijesti na automobile koji su blokirali infrastrukturu javnih parkirališta kojom upravlja Mostar Parking.

Pomaci su primjetni, međutim još uvijek možemo primjetiti neodgovorna ponašanja pojedinaca. Podaci s terena pokazuju kako se uglavnom radi o istim mjestima, pa čak u većem broju slučajeva o istim vozilima kao i prije informativnog razdoblja.

Djelatnici Mo Parkinga u proteklim danima su izdali i prve dnevne karte  za blokadu parking mjesta sukladno Odluci Gradskog vijeća očitim primjerima takvog ponašanja (“Službeni glasnik Grada Mostara”, broj: 21/23). Primorani smo na ovakve postupke, jer ne samo da su blokirana parking mjesta, već je na pojedinim mjestima onemogućeno drugim javnim gradskim poduzećima da urade svoj posao, poput blokade kontejnera za odlaganje otpada. U članku donosimo i nekoliko očitih primjera blokade i kontejnera i parkinga.

Zakoni i uredbe sa pripadajućim pravilnicima i smjernicama su jasno definirali svu tematiku oko signalizacije i pravilnog korištenja parking mjesta:

Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba (Službeni Glasnik BiH 16/07). Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 12/2010, 16/2010 – ispr. i 66/2013).

Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 12/2010, 16/2010 – ispr. i 66/2013).

Zakon o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/2006, 75/2006 – ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 – dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018).

Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba (Službeni Glasnik BiH 16/07).

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/10 i 16/10)

Smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor nad putevima Federacije Bosne i Hercegovine“ („Službene novine FBiH“ broj: 80/06)

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima

Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta

Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti prometa

Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterešenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobrašaju na putevima

Uz ovaj članak smo izdvojili dio koji se odnosi na dimenzije parking mjesta te minimalne dimenzije područja prilaza parking mjestima. Nadamo se kako građani uviđaju da je cilj našeg rada ljepši i uređeniji  mirujući promet u gradu Mostaru, a ne sankcije i kazne. Stoga, ne možemo dopustiti da se praksa remećenja mirućujeg prometa ponavlja, jer nije korektno prema svim našim korisnicima koji uredno plaćaju i koriste javna parkirališta

bs_BABosanski