OPĆI UVJETI KUPNJE I PLAĆANJA PARKIRALIŠNIH KARATA PUTEM MOBILNE APLIKACIJE I ONLINE OBRASCA

1. OPĆE ODREDBE

JP „Mostar Parking“ d.o.o. Mostar (dalje u tekstu: Mostar Parking) ovim uvjetima (dalje u tekstu: Opći uvjeti kupnje i plaćanja putem mobilne aplikacije) uređuje postupak kupnje satnih i višesatnih parkirališnih karata, dnevnih parking karata (dalje u tekstu:DPK) i povlaštenih parkirališnih karata (dalje u tekstu: PPK). Pri svakoj kupnji putem mobilne aplikacije ili online obrasca kupac pristaje na ovdje navedene Opće uvjete kupnje i plaćanja putem mobilne aplikacije. Kupac je svaka osoba koja preko vlastitog korisničkog računa ostvari barem jednu kupnju putem mobilne aplikacije ili online obrasca. Registrirani korisnik je korisnik koji je preuzeo aplikaciju s odgovarajuće internet trgovine (Google Play za Android, App Store za iOS), instalirao ju na mobilni uređaj i prošao proces registracije i aktivacije same aplikacije. Kupcu će sustav ponuditi kupnju satne i višesatne parkirališne karte, DPK i PPK sukladno Odluci o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta na području Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara, broj 26/21, dalje u tekstu: Odluka). Kupcu će sustav ponuditi produživanje one PPK na koju ostvaruje pravo sukladno Odluci i Pravilniku i za koju ima važeću autorizaciju. Kupcu će sustav ponuditi kupnju i plaćanje izdane DPK sukladno Odluci. Sustav ne omogućuje kupnju karte unaprijed, niti plaćanje DPK koje su prešle u status računa, odnosno za koje su već izdani računi.

2. POSTUPAK REGISTRACIJE

Nakon besplatnog preuzimanja aplikacije s odgovarajuće internet trgovine (Google Play za Android, App Store za iOS) i njene instalacije na mobilni uređaj, korisnik treba proći proces registracije i aktivacije same aplikacije. Kako bi se mogao prijaviti u mobilnu aplikaciju i koristiti uslugama, korisnik se prvo treba registrirati u sustav. Registracija se može napraviti kroz mobilnu aplikaciju. Da bi se korisnik registrirao potrebno je u ponuđena polja upisati broj svojeg telefona te nakon toga izvršiti potvrdu ikonom „registracija“. Nakon obavljene registracije korisniku dolazi potvrda SMS-om za aktivaciju korisničkog  računa. Aktivacijom potvrde iz SMS-a korisnik otvara vlastiti korisnički račun.

3. POSTUPAK KUPNJE SATNE I VIŠESATNE PARKIRALIŠNE KARTE

Na glavnom ekranu aplikacije korisniku se nude odgovarajuće opcije za kupnju parkirališnih karata na javnim parkiralištima. Za kupnju parkirališne karte korisnik treba odabrati zonu ili parking s posebnim uvjetima i vrijeme parkiranja (broj sati), odabrati vozilo za koje se kupuje parkirališna karta te izvršiti potvrdu odabirom ikone „Plati SMS-om“ ili „Plati Karticom“.

4. POSTUPAK PRODUŽIVANJA POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

Da bi registrirani korisnik produžio PPK potrebno je prethodno proći postupak kupovine PPK u prostorijama Mostar Parkinga. Registrirani korisnik s važećom autorizacijom registrira se u aplikaciju s onog telefonskog broja kojeg je podnio prilikom kupovine PPK u prostorijama Mostar Parkinga. Mostar Parking zadržava pravo ponavljanja postupka provjere usklađenosti podataka ukoliko je ista potrebna.

5. POSTUPAK KUPNJE/PLAĆANJA

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za satne i višesatne parkirališne karte ponuditi one koje su propisane Odlukom. Registriranom korisniku će se prilikom zahtjeva za produživanja PPK ponuditi samo ona PPK na koju, temeljem Odluke, ima pravo. Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za kupnju DPK ponuditi samo one DPK koje su propisane Odlukom. Kupljena parkirališna karta vrijedi za razdoblje za koje je zatražena. Satne i višesatne parkirališne karte za pojedinu zonu mogu se kupiti za vrijeme za koje je zatraženo, a sukladno Odluci. Sustav dozvoljava kupnju više PPK za razdoblja unaprijed, ali najduže za vremensko razdoblje od 1 mjeseci unaprijed. Postupak kupnje satne, višesatne parkirališne karte, PPK putem mobilne aplikacije u cijelosti je opisan na internet stanici www.moparking.ba .

6. NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje parkirališnih karata putem mobilne aplikacije moguće je SMS-om ili bankovnim karticama.

7. ZAŠTITA, PRIVATNOST I SIGURNOST PODATAKA

Osobni podaci iz zahtijevane kupnje prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu s odredbama važećih zakona u FBiH i isključivo u svrhu propisanu ovim Općim uvjetima. U slučaju kupnje putem mobilne aplikacije osobni podaci štite se sigurnom on-line vezom (SSL certifikatom). Osobni podaci bit će korišteni isključivo u svrhu ostvarivanja prava na kupnju satne, višesatne parkirališne karte, PPK, te se u druge svrhe neće koristiti.

8. OSTALO

Mostar Parking ne jamči da će svi moduli kupnje putem mobilne aplikacije biti raspoloživi u svakom trenutku. Ova usluga koju Mostar Parking pruža u okviru kupnje putem mobilne aplikacije ne uključuje troškove koje posjetitelji stranice snose koristeći mobilne uređaje i usluge za pristup mobilnoj aplikaciji kao ni troškove transakcije. Mostar Parking nije odgovoran za troškove u elektroničkom komunikacijskom prometu, internet prometu ili bilo koje druge troškove do kojih može doći, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja ove usluge. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom postupka kupnje, Kupac se može obratiti prijavom na e-mail info@moparking.ba kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način. Eventualne sporove proizašle iz ovih odredbi pokušati će se riješiti mirnim putem, a u slučaju spora nadležan je sud u Mostaru. Mostar Parking zadržava pravo, bez prethodne najave, promijeniti ove Opće uvjete te sadržaj na internet stranici www.moparking.ba o čemu će Korisnici biti obaviješteni na vrijeme i na odgovarajući način.

Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu s datumom njihove objave.

U Mostaru, 7.2.2022. godine

hrHrvatski