Obavijest o posljedicama blokiranja parking mjesta

Ovim putem želimo obavijestiti javnost kako su trenutačno sva javna parkirališta u gradu Mostaru dostupna za parkiranje,a sustav kontrole i naplate parkinga funkcioniraju uredno. Od samog početka našeg rada (07.02.2022.) svakodnevno se suočavamo s brojnim izazovima, a krucijalni  je stvaranje svijesti građanima, ali i gostima grada Mostara o plaćanju i pravilnom korištenju javnih parkirališta.

Svjesni činjenice kako je još dosta posla pred nama, olakšava i ohrabruje trenutno stanje mirujućeg prometa u okviru posla koji obavlja Mostar Parking. Ljubazno se zahvaljujemo svim korisnicima naših usluga na iskazanim sugestijama, komentarima i konstruktivnim kritikama čijim usvajanjem smo unaprjedili kvalitetu našeg rada.

Kako nam je obveza osigurati nesmetan pristup javnim parkiralištima, spriječiti vandaliziranje parkirnih mjesta i opreme parking sustava, kroz informativni materijal započinjemo edukaciju na javnim parkiralištima. Cilj ove edukacije je podizanje svijesti o važnosti pravilnog parkiranja te upoznavanje korisnika naših usluga  o mogućnosti izdavanja dnevne parking karte ili prekršajnog naloga ukoliko počine povredu odredbi uvjeta korištenja javnog parkirališta propisanih odredbom članka 29. Odluke o načinu organiziranja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta na području Grada Mostara („Službeni glasnik“ Grada Mostara broj: 26/21, 16/22 i 21/23) na način da vrše:

blokiranje, ometanje, odnosno bilo kakve izmjene ili oštećenja parkirnog mjesta na javnom parkiralištu, blokiranje ili oštećenje opreme, uređaja, rampi i automata za naplatu parkiranja (parkiranje vozila bez registarskih oznaka, ostavljanje neispravnog ili oštećenog vozila i priključnog vozila bez vlastitog pogona, zauzimanje parking prostora putem ograde ili slične fizičke prepreke, pranje i/ili popravka vozila i druge radnje koje dovode do prljanja i uništavanja javnog parkirališta, lijepljenje plakata, bojanje, pisanje po aparatima i opremi, ubacivanje neodgovarajućih kovanica ili drugih predmeta u aparate i vršenje bilo kakvih radnji kojima se vrši oštećenje ili otuđenje opreme Mostar Parkinga na javnom parkiralištu).

U ovom edukacijsko-informativnom razdoblju kojeg započinjemo u ponedjeljak, 25.09.2023., svi oni koji budu zatečeni da vrše prethodno navedenu povredu uvjeta korištenja bit će informirani dobivanjem posebno pripremljene obavijesti na automobil i neće biti sankcionirani do 10.10.2023.

Nakon edukacijsko-informativnog perioda pristupit ćemo izdavanju dnevnih parkirnih karata počiniteljima ovakvih povreda te u krajnjem slučaju, ukoliko ne bude plaćena dnevna karta, izdati i prekršajni nalog. Kod izdavanja prekršajnih naloga radi neurednog plaćanja parkinga ili zbog u ovom tekstu opisanih drugih povreda, građani će biti u mogućnosti osporavati navode iz naloga pred Općinskim sudom u Mostaru. No, također napominjemo kako će nepodmirene kazne iz prekršajnih naloga sprječavati registraciju vozila, dok se iste ne podmire.

Imajući u vidu sve dobronamjerne kritike i komentare naših sugrađana i gostiju držimo primjerenim prvo informirati/educirati, a kasnije sankcionirati počinitelje ovih povreda ukoliko se one nastave.

Ne želimo dopustiti da oni koji su uredno platili parking budu onemogućeni u korištenju usluge parkiranja ili da im se onemogući koristiti parking ili parking automat jer ga je netko blokirao na bilo kakav način. Ovim putem molimo građane da za parkiranje koriste za to predviđene površine.

Posljednjih dva mjeseca intenzivno radimo na uređenju horizontalne signalizacije na uličnim i kvartovskim parkiralištima što je svakodnevno vidljivo i na terenu.

Također, zahvaljujemo svim sugrađanima koji su se javili zbog potrebe iscrtavanja invalidskih mjesta. Većinu smo već iscrtali, a preostale ćemo u narednom razdoblju. Napominjemo i ovim putem da nam se sve osobe sa statusom 100% invalida, pogotovo oni koji koriste invalidska kolica ili druga pomagala pri kretanju jave na naše poznate info kanale kako bismo ih mogli kontaktirati prilikom iscrtavanja i invalidska mjesta što je moguće više približiti njihovom mjestu stanovanja.  

Naša misija je rješavanje problematike prometa u mirovanju grada Mostara, kako lokalnog stanovništva, poslovnih korisnika tako i turista i posjetitelja grada uz poseban naglasak senzibiliteta prema osobama sa pravom pristupačnosti. U tom smjeru konstantno i radimo.

Pratite naše komunikacijske kanale, web stranicu, i društvene mreže kako biste bili u tijeku sa svim novostima iz Mostar Parkinga.

S poštovanjem,   JP MOSTAR PARKING doo

hrHrvatski