Početak naplate parkinga u ulici Sv. Leopolda Bogdana Mandića

Regulacija prometa u mirovanju se nastavlja. Od utorka, 30.8.2022, počinje naplata javnih parkirališta u kvartu koji se nalazi u ulici Sv. Leopolda Bogdana Mandića. Spomenuti kvart se nalazi unutar Zone II, a postavljena je potrebna signalizacija kao i parking automati za naplatu.

Cijene parkinga na javnim parkiralištima u Zoni II su:

Satna parking karta – 1.00 KM
Dnevna parking karta – 15.00 KM
Povlaštena mjesečna parking karta – 15.00 KM
Povlaštena godišnja parking karta – 135.00 KM

Svoje povlaštene mjesečne i godišnje karte možete kupiti u sjedištu poduzeća, a svako naknadno produživanje karte se može izvršiti putem pošte/banke, putem mobilnog bankarstva ili MoParking mobilne aplikacije koju možete preuzeti na linku. Sve informacije o parking kartama možete pronaći na ovom linku.

en_USEnglish