Day: May 14, 2024

Javni natječaj za radna mjesta

U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko – neretvanskoj županiji – kantonu i Odluke o prijemu radnika u radni odnos direktor društva JP “MOSTAR PARKING” d.o.o. objavljuje javni natječaj za prijem radnika u radni odnos u društvo JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.

en_USEnglish