Mostar Parking – Obavijest o produživanju povlaštene parking karte

Svi korisnici povlaštenih parking karata u Gradu Mostaru od početka naplate parkinga svoje karte mogu lako i brzo produžiti na više načina. Ono što je bitno napomenuti je da ranijim produživanjem povlaštene parking karte, korisnik usluga Mostar Parkinga ne produžuje kartu od dana uplate, nego se ista produži za određeni iznos (mjesec ili godinu dana)