Zaštita zona na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila

Mostar Parking kreće sa postavljanjem stubića Znatna poboljšanja u sustavu javnih parkirališta u gradu Mostaru primjećena su nakon početka rada JP „Mostar Parking“ d.o.o. Dostupnost parking mjesta na jako frekventnim lokacijama, gdje građani obavljaju administrativne potrebe su u znatnoj mjeri poboljšana. Veliki broj korisnika javnih površina, koje su prema Odluci Gradskog vijeća Grada Mostara namjenjene