Obavijest o produženju trajanja informativno-edukacijskog razdoblja

Obaviještavamo sve naše korisnike da će razdoblje obaviještavanja biti produženo do 23.10.2023. godine.