Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos – JP “Mostar parking” d.o.o. Mostar

U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko – neretvanskoj županiji – kantonu, i Odluke o prijemu radnika u radni odnos direktor društva JP Mostar parking d.o.o. objavljuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos u društvo Mostar parking d.o.o.